☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole

ZARZĄDZENIE
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole
w sprawie
Polityki Bezpieczeństwa

Nr 2/2018
z dnia 2 maja 2018roku

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole

§ 1.

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2016 r. poz. 922), Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 r., poz. 719), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016 r., poz. 113), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.)

zarządzam

§ 2.

wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wzór oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z ww. dokumentami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole

Izabela Augustyniak


 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X