☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat dotyczący eksploatacji butli gazowych w gospodarstwach domowych

Z uwagi na częstotliwość występowania wypadków związanych z eksploatacją butli gazowych w gospodarstwach domowych. Przytaczając wnioski Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informujemy o zakazie użytkowania reduktorów, które zostały wytworzone na podstawie już nie obowiązującej od 15.02.2003r. normy PN-71/M-40321 ( okres użytkowania co najmniej  13 lat).

Mając na uwadze, że:

-reduktor gazu przykręcany bezpośrednio do zaworu butlowego jako element instalacji zasilającej kuchenkę gazową z pojedynczej butli, nie podlega dozorowi technicznemu (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Dz.U. z 2012r. poz. 1468),

-wymogi rozdziału 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836 - rozporządzenie na bazie "Prawa budowlanego") dla użytkowania instalacji gazu zasilanej gazem LPG z butli, w której znajduje się reduktor gazu,

-norma PN-71/M-40321 wybita na pokrywie reduktora, zgodnie z ta normą znajdują się w użytkowaniu co najmniej 13 lat ( wskutek długoletniej pracy tych reduktorów, ich elementy zamykające dopływ gazu do przestrzeni pod membraną przy wyższym ciśnieniu i powodować zwiększony nacisk sprężyny na pokrywę reduktora, co sprzyja oderwaniu się pokrywy od dolnego korpusu reduktora)

proponuje się podjęcie odpowiednich działań mających na celu spowodowanie nie użytkowania reduktorów, które zostały wytworzone na podstawie juz nie obowiązującej od 15.02.2003r. normy PN-71/M-40321 (okres użytkowania co najmniej  13 lat).

Informujemy że:

1. Należy przechowywać  oraz przyłączać butle propan butan do instalacji zasilających urządzenia gazowe zgodnie z " instrukcją bezpiecznego przechowywania i przyłączania butli do urządzeń gazowych" otrzymaną wraz z butlą, o której mowa w §25 p.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. z 1999r. Nr 75. poz. 846).( W praktyce powyższa instrukcja najczęściej jest umieszczana na powierzchni butli w formie nadruku lub naklejki).

2. Użytkowanie instalacji gazu zasilanej gazem LPG z butli powinno być zgodne z wymaganiami rozdziału 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836) w szczególności powinna być sprawdzona niezwłocznie po każdej wymianie butli szczelność instalacji gazowej (np. przy pomocy środka pianotwórczego) oraz stan techniczny reduktora i węża elastycznego.

3. Instalowanie (w budynku) kuchni gazowej zasilanej gazem LPG z pojedynczej butli o masie netto do 11kg powinno być zgodne z wymaganiami §177 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem rozdziału 14 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

                                       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole

                                                              Izabela Augustyniak


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X