☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sposób załatwiania spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Zgłaszający się do tutejszego Inspektoratu powinien złożyć podanie z opisem sprawy. W podaniu należy podać dane swoje, właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego, którego sprawa dotyczy oraz adresy zamieszkania lub siedziby, a także dokładną lokalizację obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole. Podania i wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło pok.23 lub za pośrednictwem poczty.

Sprawy załatwiane są w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 poz 23 ) - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Zgodnie z art. 64 § 1 w/w ustawy – jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy złożyć na opracowanych przez Inspektorat drukach. Druki dostępne są w sekretariacie Inspektoratu lub na stronie internetowej – zakładka druki do pobrania. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło pokój 23 wraz z wymaganymi załącznikami.

Sprawy załatwiane są poprzez wydanie decyzji administracyjnej, przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych bądź pismem (odpowiedzią) w przypadku braku podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wydawane są również postanowienia.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X